Bilim Kurulu

Bilim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Erten GÖKÇE

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 
Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Feyza ERDEN

ODTÜ Eğitim Fakültesi
 
 
Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Metin MUNZUR

Hacettepe Üni. Ankara Devlet Konservatuvarı
 
 
Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Bülent BERKER

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 
Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Cengiz AKALAN

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
 
Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Bican ŞAHİN

Hacettepe Üni. İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi
 
Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Eren CEYLAN

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Aliye ERDEM

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 
Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ULUSOY

Hasan Kalyoncu Üni. İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi