2023 LGS YORUMLARI

NESİBE AYDIN YILDIZLAR OKULU’NDAN LİSELERE GEÇİŞ SINAVIYLA İLGİLİ İLK YORUMLAR

Milyonlarca öğrencinin daha iyi bir lise eğitimi almak için ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün yapıldı. 39 yıllık eğitim tecrübesi ve uyguladığı “dershane+okul” eğitim modeli ile eğitimin öncü markası olan Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu Eğitim Uzmanları, sınavla ilgili yaptıkları ilk değerlendirmede, 2023 LGS’nin 8. sınıf müfredatına uygun ve MEB’in yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösterdiğini ifade ettiler. Matematiğin yüz güldürdüğü, Türkçenin ise dikkat istediği sınavın, öğrencilerin problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirebilme ve zaman yönetimi becerilerini ölçtüğünü ifade eden Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu Eğitim Uzmanlarının, öğrenci ve velilerin merakla beklediği sınava ilişkin detaylı yorumları ise şöyle;

MATEMATİK YÜZ GÜLDÜRDÜ!

2023 LGS Matematik bölümünün hızlı yorumlanabilen, ilk üç üniteye ait kazanımların yer aldığı ve görsellerle desteklenen sorulardan oluştuğu görüldü. MEB’in yayınladığı kazanımlara uygun olan sınavın görsel okuma, problem çözme, dikkat becerilerini de ölçer nitelikte olduğu gözlemlendi.

Öğrencilerin sorumlu olduğu tüm konuların yer aldığı, orta ve kolay düzeyde sorulardan oluşan Matematik bölümünde Veri Analizi, Basit Olayların Olma Olasılığı, Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler konularına ait sorular ayırt edici özellikteydi.

2023 LGS Matematik bölümü soruları gösteriyor ki okuduğunu anlayan, doğru yorumlayan, problem çözme becerisine sahip, kazanımları iyi kavramış ve zamanı iyi yöneten öğrenciler bu sınavda başarılı olacaktır.

TÜRKÇE DİKKATİ ÖLÇTÜ!

2023 LGS’nin Türkçe bölümü beklendiği üzere MEB’in yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösterdi. Kitap okuma alışkanlığı olan ve okuduğunu doğru yorumlayan öğrencilerin çok zorlanmayacağı sınavda muhakeme, akıl yürütme becerisi yine ön plana çıktı.

İlk dönem konuları arasında yer almasına rağmen Cümlenin Ögeleri konusuyla ilgili soru sorulmaması dikkat çekerken dil bilgisinde bazı soruların ezbere dayalı olması da öğrencileri zorlayacak noktalardandı. MEB’in grafik ve tablo sorularına beklendiği şekilde yer vermesi analitik düşünme becerisine sahip olmanın önemini bir kez daha hissettirdi!

FEN BİLİMLERİ TERLETTİ!

Gündelik hayatla ilişkilendirilen 2023 LGS Fen Bilimleri sorularının, MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla benzer olduğu fakat geçmiş yıllardan farklı olarak tasarım sorularının da bulunduğu gözlemlendi. Genel olarak bakıldığında Basınç ile DNA ve Genetik kod ünitelerinden sorulan soruların belirleyici olduğu, şıkların çeldirici olduğu görüldü.

Görsellerle zenginleştirilen, analiz ve bilimsel düşünme yeteneğini ölçen, örnek olay yorumlatan soruların çokça yer aldığı Fen Bilimleri bölümü, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçtü.

Geçmiş yıllara nazaran öğrencileri zorlayan soruların bulunduğu Fen Bilimleri bölümünün,  “Sorular çok kolaydı.” diye düşünen öğrenciler için sürpriz sonuçlar doğurabileceği ön görülmektedir.

İNGİLİZCE TAM KARARINDA

2023 LGS Yabancı Dil (İngilizce) bölümünün okuduğunu anlamaya ve yorum yapmaya dayalı sorulardan oluştuğu, ilk döneme ait tüm ünitelere yer verildiği görüldü.

Yönergelerinin açıklayıcı olduğu sınavda ağırlıklı olarak diyalog tamamlama, metin okuma ve yorumlamaya dayalı soru tipleri yer aldı. Olumlu soru köklerine daha fazla yer aldığı sınav, MEB kazanımlarına uygundu.

İngilizce sorularına genel olarak bakıldığında kapsam geçerliliği yüksek ve öğrencilerin düzeyine uygun nitelikte olduğu gözlemlendi.

İNKILAP TARİHİ SORULARI YORMADI

2023 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, yıl boyunca MEB tarafından yayımlanan örnek sorular ve geçmiş yıllarda yöneltilen sorularla benzerlik gösterdi.  Öğrencileri çelişkiye düşürecek herhangi bir soruya rastlanmadı. Kapsam geçerliliği uygun olan bu sınavda her bir sorunun tek bir kazanımla örtüştüğü görüldü. Özenle hazırlanmış paragrafların olmasına rağmen güçlü çeldiricilerin olmaması ve doğru yanıta kolayca ulaşılabilmesi dikkat çekti.

2023 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için bilgisiyle yorum gücünü birleştirebilen öğrencilerin kolaylıkla yanıtlayabileceği bir sınav oldu.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DİKKAT İSTEDİ

2023 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde, soruların ağırlıklı olarak 1 ve 2. ünitelerden oluştuğu ve 3. üniteden ise sadece bir sorunun yer aldığı görüldü.

Genel olarak kapsam geçerliliği yüksek, dikkat isteyen ve okuduğunu anlama yetisini ölçen sorulardan oluşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünün ayırt edici sorusu ise Fitre konusuyla ilgiliydi.

Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu’nun güçlü Eğitim Kadrosu, zor bir sınav dönemini başarıyla tamamlayan ve dinlenmeyi fazlasıyla hak eden öğrencilerin, puanların açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde, hedeflerini doğru belirleyerek karar vermeleri gerektiğinin altını çizdiler.

Comments are closed.