1.Uluslararası İlk Yıllar Programı

Uluslararası İlk Yıllar Programı

İlk Yıllar Programı (PYP), öğrencileri meraklı olmaya, sorgulamaya, soru sormaya, çevrelerini fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak keşfetmeye ve böylece çevreleriyle etkileşim içinde olmaya teşvik eder. Tüm bu yollarla çocuklara etkin biçimde araştıran-sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için önemli ölçüde destek veren bir çerçeve sağlar. Okullarımızda Milli Eğitim Programı, İlk Yıllar Programı kapsamında eksiksiz olarak uygulanmaktadır. 

Öğrenen Profili

İlk Yıllar Programı amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir. Bunu sağlamak için IB öğrenenlerinin şu vasıflara sahip olması desteklenir. >ARAŞTIRAN-SORGULAYAN
>BİLGİLİ
>DÜŞÜNEN
>İLETİŞİM KURAN
>İLKELİ
>AÇIK GÖRÜŞLÜ
>DUYARLI
>RİSKİ GÖZE ALAN
>DENGELİ
>DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN