Kültürel mirasını tanıyan ve bu mirası koruyan 2.sınıf öğrencilerimiz, Konuralp Müzesini ziyaret ederek tarih öncesi uygarlıklardan günümüze uzanan eserleri incelediler. Zamanda yolculuğa çıkan çocuklarımız; araştırma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirerek öğrendikleri konuları gözlem ve incelemelerle pekiştirdiler.

Comments are closed.