NESİBE AYDIN YILDIZLAR OKULU 2023 AYT YORUMLARI

Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu uzmanlarına göre, 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşen AYT sınavında sözel alanda, okumaya dayalı, anlam bilgisi, yorum ve bilgi gerektiren soruların; sayısal alanda ise bilgi, teorem ve kavramların yorumlanmasına dayalı orta zorlukta soruların ağırlıklı olduğu söylenebilir. Adayların, zaman konusunda sıkıntı yaşamadığı bir sınavdır.

Matematik sorularının 2022 AYT’ye göre daha zor olduğu söylenebilir. Özellikle Geometri soruları adayları zorlamıştır.

Fen derslerinde fizik ve biyoloji alanında zorlayıcı soruların olması nedeniyle, bu derslerin belirleyici olduğu söylenebilir. Fizik soruları geçmiş senelere göre, basit matematiksel işlemli soruları daha fazla içerse de, ağırlık, işlemsiz yorum sorularına verilmiştir. Kimya alanında 2022 AYT’ye benzeyen bilgiye dayalı orta zorlukta, formül bilmeyi ve yorumlamayı gerektiren sorular sorulmuştur. Biyoloji alanında ise temel bilgiyi içeren öncüllü soruların ağırlıklı olduğu, birkaç sorununda yorumlama becerisini gerektirdiği sorular sorulmuştur. Sözel alanda, tarih orta zorlukta sorulardan oluşmuştur. Coğrafya alanında, önceki senelere oranla zorluk derecesi artış göstermiş, Harita okuryazarlığı gerektiren soruların ağırlıklı olduğu görülmüştür. Felsefe grubu, 2022 AYT’ye göre daha kolay bir sınavdır, bilgi yorumlama ve metin analizi gerektiren sorular sorulmuştur.

Özetle, genel olarak AYT sınavı bilginin ağırlıklı olduğu, bunun yanında muhakemeokuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluşmuştur.

2023 AYT’nin sayısal alanında, fizik ve biyoloji; sözel alanın da ise coğrafya, derslerinin zorluk derecesi artmış ve sınavda bu üç dersin belirleyici olacağı görülmüş olup ter döken tüm öğrencilerin yoğun çaba ve emeklerinin boşa çıkmamasını ve geleceklerinin AYDIN olmasını dileriz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilen AYT oturumu hakkında, sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde, branş bazında ilk değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.

AYT-MATEMATİK TESTİ:

2023 AYT Matematik testinde müfredat dışı soru olmayıp sorular kazanımlara uygundur. Matematik testinde geçen yıla göre ayırt edici soru sayısında artış görülmüştür.

Geometri soruları etkinlik içeren sorulardan oluşmuştur. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların zorluk düzeyi geçmiş yıllara göre daha belirleyici olmuştur.

Analitik düşünme yöntemlerini kavramış, soru tipi ezberlemeyen, matematiksel kavram ve teoremler üzerine analitik düşünerek öğrenmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav gerçekleşmiştir.

 (NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ)

AYT-FEN BİLİMLERİ TESTİ:

2023 AYT genel olarak değerlendirildiğinde kimya ve biyoloji alanlarının belirleyici olduğu görülmüştür. Nesibe AYDIN uzmanları Fen Bilimleri Testini derslere göre aşağıdaki şekilde yorumlamıştır.

AYT-Fizik Soruları:

2023 AYT Fizik testinde tüm sorular, 11 ve 12.sınıfın ilk dönem müfredatından seçilmiş olup, soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Ağırlık merkezi, Yeryüzünde Hareket, Bağıl Hareket, İş Güç Enerji, Basit makineler, Elektrik alan, Işıkta girişim vb.) sorgulama yapılamamıştır. Bu anlamda soruların tamamı müfredata uygun, ancak müfredat kapsamına göre daha dar çerçevede kalmıştır.

Fizik testinin genelinde fiziksel kavramların, temel fizik kuralları kullanılarak fizik bilgileri üzerinden güçlü ve dikkatlice yorumlanması ile sonuca ulaşılabilmektedir. Basit matematiksel işlemli sorular önceki yıla göre daha fazla olmasına rağmen, ağırlık, işlemsiz yorum sorularına verilmiştir. Sığaç ve Vektör soruları ile fizik testinin AYT de belirleyici olacağını düşünmekteyiz.

 (NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ)

AYT-Kimya Soruları:

2023 AYT Sınav kimya testi soruları 11 ve 12. Sınıf müfredatından ÖSYM’nin açıkladığı kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Sınavda çıkan soruların bilgiye dayalı, geneli orta zorlukta, formül bilmeyi ve yorumlamayı gerektiren sorulardan oluştuğu gözlenmiştir.

2022 AYT sınavı ile benzer zorlukta bir sınav olduğu belirtilmiştir. Düzenli çalışan ve kazanım eksiği olmayan öğrenciler için çözülebilir düzeyde sorulardan oluşmuştur.

(NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ) 

AYT-Biyoloji Soruları:

2023 AYT sınavında çıkan 13 Biyoloji sorusunun 4 tanesi 12.Sınıf, 9 tanesi 11.Sınıf konularını içermektedir.

Sınav sorularının müfredatına uygun temel bilgi içerdiği görülmüştür. 11 ve 12. Sınıf konularına hakim öğrencilerin yapabileceği türden sorular olduğu anlaşılmıştır. Birkaç soruda bilginin yanı sıra yorum da yapmak gerektiği belirlenmiştir.

Sınavda yeni nesil sorulara yer verilmemiştir.

(NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)

AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ve SOSYAL BİLİMLER TESTİ:

AYT-Türk Dili Edebiyatı Soruları:

Sınavda müfredat dışı sorulara yer verilmemiş, dil ve anlatım konularından sadece anlam bilgisi soruları yer almıştır. Farklı tipte soruya yer verilmemiş, dil bilgisinden soru sorulmamıştır.

Sınavın Türk edebiyatını tarayan, sürpriz soruların olmadığı ve orta zorlukta bir sınav olduğu saptanmıştır.

(NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)

AYT-Tarih Soruları:

Bu yıl AYT Sosyal Bilimler-1 de yer alan Tarih sorularının çoğunluğu bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuştur. Sınavı geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda zorluk seviyesinin orta zor düzeyde bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Soruların ağırlıklı olarak 9 ve 12.sınıf müfredatından sorulduğu tespit edilmiştir.

(NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)

AYT-Coğrafya Soruları:

2023 AYT sınavında Coğrafya testi, 11 ve 12. sınıf MEB müfredat ve kazanımlarına uygun, bilginin ön planda olduğu ve iyi bir harita okuryazarlığı gerektiren sorulardan oluşmuştur.

Özellikle “Uluslararası Örgütler” ve “Türkiye’de Enerji Kaynakları” sorularının seçiciliği yüksek bulunmuştur.

Geçtiğimiz senelere göre zorluk seviyesi yüksek soruların sayısı arttığı için, Coğrafya’nın sosyal bölüm içerisindeki belirleyiciliğinin fazla olduğu söylenebilir.

 (NESİBE AYDIN COĞRAFYA ZÜMRESİ) 

AYT-Felsefe Grubu Soruları:

2023 AYT’de felsefe grubu testinde Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık alanlarından 3’er soru sorulmuştur. Sorular analiz edildiğinde müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllardan farklı olarak kavram bilgisi sorulmadığı; yorumlama ve metin analizi bilgisi gerektiren sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Soruların net, açık ve iyi kurgulanmış olduğu söylenebilir.

2023 AYT Felsefe grubu sorularının 2022 AYT ile güçlük derecesi açısından karşılaştırıldığında daha kolay olduğu gözlenmiştir.

(NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)

AYT-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları:

Bu yılki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları 2022 AYT sınavında olduğu gibi kavram ve bilgi ağırlıklı sorulmuştur. Sorulan bu sorular ile öğrencilerin bilgi seviyesi yeni nesil soru tarzı ile harmanlanarak ölçülmüştür.

Sizlerden gelen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin kavram ve bilgi sorularının anlama ve yorumlama sorularına göre öğrencileri zorladığı görülmüştür.

(NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)

Comments are closed.