Eğlenceli Sosyal Bilgiler

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri istasyon etkinliğiyle pekiştiren ortaokul öğrencilerimiz, çok fonksiyonlu ortak üretim istasyonunda cinsiyet, yaş grubu, iklim özellikleri gibi etkenleri incelediler. Bir yandan akran değerlendirmesiyle bilgilerini kalıcı hale getiren öğrencilerimiz, diğer yandan da dersi dışarıya taşımanın enerjisiyle renkli bir gün geçirdiler. 

Comments are closed.