Gezdik, Gördük, Keşfettik!

Kültürel mirasını tanıyan ve bu mirası koruyan ortaokul öğrencilerimiz, Kemalpaşa Kımız Çiftliği’ni ve Nazarköy ‘ü ziyaret ederek geçmişten günümüze tarihi bir yolculuğa çıktılar. At ile yaptıkları gezinti sonrası orta Asya Türk kültürünün öğelerini yansıtan otağları gezen çocuklarımız derslerde edindiği bilgileri somutlaştırdılar. Geleneksel Türk sanatlarını ise katıldıkları nazar boncuğu atölyelerinde tanıyan öğrencilerimiz araştırma ve yaratıcı düşünme becerilerini gözlem ve incelemelerle geliştirdiler.

Comments are closed.