Katı Basıncı Deneyi

Farklılaştırılmış eğitim ortamlarında Fen Bilimleri dersine devam eden 8.sınıf öğrencilerimiz, öğrendikleri “Katı Basıncı” konusunu deney yaparak pekiştirdiler. Basıncı ve çevremizde gördüğümüz örneklerini yaptıkları çalışmayla tekrar eden öğrencilerimiz derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürdüler.

Comments are closed.