Ana Sınıfı

Ana Sınıfı Eğitiminde Bütünsel Yaklaşım

Yıldızlar Anaokulumuzda, okul öncesi eğitime 4-5 ve 5-6 yaş çocuklarımız devam etmektedir. Bu yaş grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve dilsel gelişimleri bir bütün olarak geliştirilmeye çalıştırılır. Çocukların merak ve keşfetme duygularından hareketle, ilgi alanları doğrultusunda hazırlanan etkinlikler oyun yoluyla uygulanır. 

Böylece çocuklarımızın yaratıcı düşünme becerileri geliştirilirken hayal gücünü canlı tutmaları ve kendilerini ifade etmeleri sağlanır. Bireysel ve ekip olarak gerçekleştirilen etkinlik ve oyunlarla çocuklarımızın öz güvenleri geliştirilirken aynı zamanda da ilkokula hazırlanırlar.

Ana Sınıfı Eğitimi

  • Ana sınıfı eğitiminde, Uluslararası Eğitim Programları benimsenir.
  • Çocuğun yalnızca sınıf içinde değil, dış dünyada da değişik ortamlarda öğrenmeye devam ettiği düşüncesinden yola çıkarak, bireyin bütünsel gelişimi üzerine odaklanarak çocuğun akademik, sosyal, kültürel ve duygusal ihtiyaçları bir arada ele alınarak, sürekli gelişim ilkesi ile öğrenmesi amaçlanır.
  • Öğrencilerimiz; sıcak ve güvenli bir eğitim ortamında, öz denetim becerileri ile öz güven duyguları kazanarak bir üst eğitim programına hazırlanırlar.