Sınavlar

Sınavlar

Tüm sınavlarımız, Nesibe Aydın Yıldızlar Okulları Kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.

 • OKULUMUZA GİRİŞ SINAVLARI
  • Ortaokulumuzun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına öğrenci kabulü için yapılan sınavlardır. Sınava katılan okulumuz dışındaki öğrencilerden belirlediğimiz sınav puan barajını aşanlar okulumuza kayıt yaptırabilirler.
  • Bu sınava, okulumuza devam eden öğrencilerimiz de katılmak zorundadır.
  • Aday öğrenciler için sınav başvurularımız, OCAK ayında başlayacaktır.
 • YAZILI SINAVLARI
  • Bu sınavlar, her ders için MEB’in belirlediği sayıda yapılır, değerlendirilir, veli ve öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin aldığı notlar, e–okul sistemine kaydedilir.
 • DENEME SINAVLARI
  • 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize uygulayacağımız yazılı sınavlara ek olarak her dersten işledikleri konuları içeren Liselere Geçiş Sınavlarına hazırlık amaçlı çoktan seçmeli Deneme Test Sınavları uygulanır.
 • TARAMA SINAVLARI
  • 5 ve 6. sınıflarımızda; öğrencilerin konu ve kazanımları ne düzeyde öğrendiklerini tespit etmek amacıyla deneme sınavlarına ek olarak, her dersten ayrı ayrı Tarama Sınavları uygulanır.
  • Deneme ve Tarama Sınav sonuçlarına göre, takviyeye ihtiyacı olan öğrencilerimize profesyonel eğitim kadromuz tarafından ek çalışmalar ve bire bir etütler yapılır.

Sınav tarihleri ve tüm akademik programımız, öğretim yılı başında, eğitim portalımızda yayımlanır.