Ödev ve Disiplin

Ödev

 • Ders öğretmenleri tarafından öğrencilerimize;
  • Derste işlenen konunun kavratılmasına yönelik Günlük Ödevler,
  • Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması amacıyla Ünite Sonu Ödevleri,
  • Her sınıf ve her ders için, baştan itibaren en son işlenen konuları içeren Aylık
   Ödev Fasikülleri
   verilir.
 • Günlük Ödevler ve Ünite Sonu Ödevler ile 5 ve 6. sınıfların Aylık Ödev Fasikülleri, ders
  öğretmenleri
  tarafından kontrol edilerek, takip edilir. 7 ve 8. sınıfların Aylık Ödev Fasikülleri ise, belirlenen tarihlerde okul idaresi ve öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından kontrol edilir ve ödevi eksik olan öğrencilerin takipleri ayrıca yapılır.
 • Ara tatillerde ve yarıyıl tatilinde, her sınıf ve her branş için ayrı hazırlanan Tatil Ödevleri
  ve Rehberlik biriminin hazırladığı Tatil Önerileri ile öğrencilerin gelişimleri desteklenir
 • Yaz tatili için öğrencilerimize çeşitli etkinlik programları, okuma listeleri ve ödev kitapçıklarından oluşan Yaz Ödevleri ve Rehberlik biriminin hazırladığı Yaz Tatili Çalışma Programı verilir.

Disiplin

Okulumuzdaki her uygulama, öğrencilerimizin başarısı için düşünülmüştür. Öğrenciler;

 • Birinci dersten önce, cep telefonlarını, ilgili Müdür Yardımcısına teslim eder, son ders
  çıkışında da teslim alırlar.
 • Dersin düzenini bozacak davranışlarda bulunamazlar.
 • Okul eşyalarına zarar veremezler.
 • Derslere geç gelme, isteğe bağlı dersten çıkma veya derse girmeme gibi keyfi hareketlerde bulunamazlar.
 • Uyarılara rağmen, yoğun programlar dahil, mazeretsiz olarak toplam 10 günden fazla
  devamsızlık yapan
  veya yukarıdaki kurallara uymayan öğrencinin kaydı silinir
  (Devamsızlık mazereti, ancak çok ciddi bir rahatsızlık veya aileyi ilgilendiren olağanüstü
  koşullarda kabul edilir.).
 • Tüm öğrencilerimiz, okul forması giymek ve öğrenciye yakışır görüntüde olmak zorundadır. Sadece, Cumartesi günleri serbest kıyafet uygulaması vardır.