Stem Eğitimi ve Sosyal Etkinlikler

STEM+A

 • Science (Fen)Technology (Teknoloji)Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan STEM Eğitiminde, öğrenme ve analitik düşünme esas alınmış olup, Bilgi Temelli Hayat Problemlerinin (BTHP) çözümü amaçlanmaktadır.
 • Ortaokullarımızda, STEM kulüpleri ve etkinliklerinde, öğrencilerin merakı ve yaratıcılığı desteklenerek günlük hayat problemlerine çözüm yolları bulmaları hedeflenmektedir. Bilgiyi kullanan, inovatif düşünen, iletişim becerileri yüksek ve bu yüzyılın gerçek matematik ve fen okuryazarlarının topluma kazandırılması esas alınmaktadır. Öğrenciler, teknolojik tasarımdan, DNA tespitine kadar birçok bilgiyi yaparak – yaşayarak
  öğrenmektedirler. Ayrıca, okullarımızda yılda bir kez BİLİM, SANAT ve SPOR ŞENLİĞİ
  düzenlenir.

Sosyal Etkinlikler

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları aşağıdaki çerçevede yürütülür:

 • Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde; öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
 • Öğrencilerimiz, dönem başında seçtikleri kulübün çalışmalarına, her hafta katılırlar.
 • Öğrencilerimiz, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.
 • Belirlenen günlerde, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları, okulumuzun konferans salonunda sergilenir (İngilizce veya Türkçe).
 • Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarında, alanında uzman öğretmenler görevlendirilir.
 • Gönüllü velilerimiz de sosyal etkinlik projelerine katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
 • Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, bilim – sanat şenlikleri, eğitim fuarları, kongreler, söyleşiler ve yazar imza günleri düzenlenir.
 • Okulumuzda her ay düzenli olarak eğitim programını destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Gezi-gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, proje çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, mutfak etkinlikleri uygulamalı şekilde yürütülmektedir.
 • Öğrencilerimizin en az bir spor dalında lisans almaları için Beden Eğitimi derslerinde, sporda branşlaşmaya yönelik çalışmalar yapılır.
 • Müzik derslerinde her öğrencimiz, tercih ettiği bir müzik aletini çalmayı öğrenir ve bu alanda uzmanlaşır.
 • Hafta içi akşamları ve hafta sonu, ders dışı etkinlikler kapsamında; satrançdans, halk oyunları, koro ve spor takımı vb. çalışmaları yapılır.