Sosyal Etkinlikler

Sosyal Etkinlikler

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları aşağıdaki çerçevede yürütülür:

 • Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde; öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
 • Öğrencilerimiz, dönem başında seçtikleri kulübün çalışmalarına, her hafta katılırlar.
 • Öğrencilerimiz, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.
 • Belirlenen günlerde, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları, okulumuzun konferans salonunda sergilenir (İngilizce veya Türkçe).
 • Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarında, alanında uzman öğretmenler görevlendirilir.
 • Gönüllü velilerimiz de sosyal etkinlik projelerine katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
 • Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, bilim – sanat şenlikleri, eğitim fuarları, kongreler, söyleşiler ve yazar imza günleri düzenlenir.
 • Okulumuzda her ay düzenli olarak eğitim programını destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Gezi-gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, proje çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, mutfak etkinlikleri uygulamalı şekilde yürütülmektedir.
 • Öğrencimizin en az bir spor dalında lisans alması içinBeden Eğitimi derslerinde sporda branşlaşmaya yönelik çalışmalar yapılır.
 • Müzik derslerinde her öğrencimiz, tercih ettiği bir müzik aletini çalmayı öğrenir ve bu alanda uzmanlaşır.
 • Hafta içi akşamları ve hafta sonu, ders dışı etkinlikler kapsamında; satrançdans, halk oyunları, koro ve spor takımı vb. çalışmaları yapılır.