Ortaokul

Geleceğin Aydın Nesillerini Ortaokuldan Yetiştiriyoruz!

Yıldızlar Ortaokulumuzda, kaliteli eğitim ve dershane + okul eğitim modelimiz ile başarı odaklı bir öğretim programı uygulanmaktadır. Eğitim programımız içerisinde; sanata, spora ve bilime eşit oranda yer vererek, öğrencilerimizin bütüncül olarak gelişimini önemseriz.

Ortaokul öğrencilerimiz, MEB programlarına ek olarak aldıkları İngilizce, seçmeli yabancı dil, proje, bilim, sanat, spor içerikli kulüp çalışmaları ile sorumluluk, ödev, etüt ve problem çözme saatleri ile herhangi bir kursa ya da özel derse ihtiyaç duymadan hedeflerine emin adımlarla ilerlerler. Her öğrencimiz ihtiyacı doğrultusunda ve kendi seviyesine göre öğretmenleri ile bire bir etüt çalışması yapar. Her şube, belirlenen problem çözme saatlerinde, çalışma salonunda görevli olan tüm branşlardaki öğretmenlerine sorularını sorma fırsatı bulur.

Ortaokul öğrencilerimizin hem sosyal ve kültürel gelişimlerine hem de sınavlara etkin bir şekilde hazırlanmalarına önem verilir.

  • Yıldızlar Okulunun  markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde başarı odaklıdır. 
  • Dünyadaki farklı kültürleri, dilleri ve düşünce yapılarını tanıtmak, öğrencilerin kişisel gelişimlerini, gelecekteki kariyerlerini desteklemek ve bir dünya vatandaşı olmaları yolunda gerekli yaşam becerilerini kazandırmak uluslararası proje çalışmalarının temel amaçlarındandır.
  • Eğitim programımız içerisinde; sanata, spora ve bilime eşit oranda yer verilir. 
  • Okullarımız son teknolojik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlarıyla modern bir eğitim üssü olarak geleceğin aydın nesillerini yetiştirmektedir.