Eğitim Programımız

Eğitim Programımız

 • Okullarımızın ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarına öğrenci kabulü, öğrenci ve velileriyle yapılan ÖN GÖRÜŞME yöntemiyle gerçekleşmektedir.
 • Sınıflarımız; 20-24 kişiliktir.
 • Sınıflarımız, çağın gereklerine uygun, son teknolojik imkânlarla donatılmıştır.
 • Eğitim programımız, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının (bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve dil) desteklenmesini sağlar.
 • İlkokul eğitim programımızda, ailenin ve toplumun eğitim üzerindeki önemli etkisi göz önünde bulundurulmakta ve ebeveynlerin eğitime etkin katılımı sağlanmaktadır.
 • İlkokullarımızda MEB kazanımları ile bütünleştirilen, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış programlar uygulanmaktadır.
 • 4 – 12 yaş grubunun eğitimine yönelik, tüm dünyada kabul gören eğitim modelimiz ile saygın ve uluslararası bilince sahip, araştıran, sorgulayan, meraklı, bilgili
  ve duyarlı çocuklar yetiştirme amaçlanır.
 • Okulumuzda, öğrencilerimizin öz yönetim becerilerini geliştirmeye dayalı önleyici disiplin anlayışı hakimdir.
 • Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak, onları spor yapmaya özendirecek, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal içerikli branş etkinliklerine yer verilir.
 • Eğitim programımız sarmal bir yapıdadır. Her ders ve konu birbiri ile ilişkilendirilmiş olup, konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar ile öğrenme kalıcı hâle getirilir.
 • Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde düzenli olarak sınıflarda ve okulumuz kütüphanesinde “okuma etkinliği” yaparlar.
 • Eğitim programımız içerisinde; sanataspora ve bilime eşit oranlarda yer verilir.
 • Sorgulama felsefesine dayalı olan derslerimiz, yaparak ve yaşayarak öğrenme anlayışıyla sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda (laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, hayvan çiftliği, tarım alanları, parklar, bahçeler, kapalı ve açık oyun ve spor alanları vb) yapılır.
 • Öğrencilerimiz, Beden Eğitimi derslerinde, kendilerine uygulanan fiziki ölçümler dikkate alınarak yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilirler.
  • Öğrencilerimizin en az bir spor dalında lisans almaları için sporda branşlaşmaya yönelik çalışmalar yapılır.
 • Müzik derslerinde, 1. sınıftan itibaren temel müzik eğitimi verilmeye başlanırken, ortaokulda müzikte branşlaşmaya geçecek öğrencilerimizin altyapı ve enstrüman eğitimine hazırlık süreci desteklenmektedir.
 • Branş dersleri (bilişim, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, drama, dans,
  satranç vb.), alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.