Lise

Dershanesiz Eğitim Modeli ile Toplu ve Yüksek Başarının Mimarı

Yıldızlar Lisemizde, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, kaliteli eğitim ve dershane + okul eğitim modelimiz ile başarı odaklı bir öğretim programı uygulanmaktadır. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar kariyer planlama rehberliğinin yanı sıra güçlü ve deneyimli bir ekip tarafından etkili kaynakların kullanılması ve yeterli sayıda deneme sınavı uygulanmasıyla, üniversite sınavına hazırlık süreci ilkeli ve planlı bir biçimde yönetilir.

Üniversiteye hazırlık programında öğrenciler; sınav içeriği, test tekniği, sınav taktikleri, zaman yönetimi, meslek ve üniversite tanıtımları, tercihler gibi konularda, rehberlik birimi ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından bir bütünlük içinde uygulanan programla yetiştirilir.

Lise öğrencilerimiz, MEB tarafından belirlenen haftalık ders saatlerine ek olarak verilen Grup Problem Çözme Saatleri, Genel Problem Çözme Saatleri ve Etütlerle de desteklenirler. Böylece, herhangi bir kursa ya da özel derse ihtiyaç duymadan hedeflerine emin adımlarla ilerlerler.

Lise eğitiminde etkin kariyer planlaması yapılarak öğrencilerimizin gelecekte icra edecekleri mesleklerin temelleri atılır.

  • Yıldızlar Okulunun, markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan Anadolu Lisesi eğitim felsefesi, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde başarı odaklıdır. Dershane + okul eğitim modeli ile özel okul sektöründe birinci sırada yer almaktadır.
  • 9. sınıftan 12. sınıfa kadar bütünlük içerisinde olan eğitim programımızda, üniversite sınavına hazırlık çalışmaları, problem çözme saatleri ve etüt çalışmaları ile mutlak başarı sağlanır.
  • Her öğrencimiz ihtiyacı doğrultusunda öğretmenleri ile bire bir etüt çalışması yapar. Her şube, belirlenen problem çözme saatlerinde, çalışma salonunda görevli olan tüm branşlardaki öğretmenlerine sorularını sorma fırsatı bulur.
  • Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, tam zamanlı eğitim görürler. Aldıkları eğitimde; MEB programlarına ek olarak, İngilizce, seçmeli yabancı dil, proje, bilim, sanat ve spor içerikli kulüp çalışmaları vardır.
  • Dünyadaki farklı kültürleri, dilleri ve düşünce yapılarını tanıtmak, öğrencilerin kişisel gelişimlerini, gelecekteki kariyerlerini desteklemek ve bir dünya vatandaşı olmaları yolunda gerekli yaşam becerilerini kazandırmak uluslararası proje çalışmalarının temel amaçlarındandır.
  • Eğitim programımız içerisinde; sanata, spora ve bilime eşit oranda yer verilir.
  • Okullarımız son teknolojik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlarıyla modern bir eğitim üssü olarak geleceğin aydın nesillerini yetiştirmektedir.