Liselere Geçiş Sınavlarına Hazırlık

Liselere Geçiş Sınavlarına Hazırlık

Okul programımızın önemli bir parçası olan Liseye Hazırlık Programı sayesinde, öğrencilerimiz herhangi bir kursa ya da özel derse ihtiyaç duymadanTürkiye geneli yapılan sınavlarda başarılı olurlar.

Liseye Hazırlık Programını uygulamaktaki amacımız, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Öğrencilerimiz, 8. sınıftan mezun olduklarında, her biri yurt içi ve yurt dışındaki prestijli üniversiteler için güçlü birer aday olarak liselerimize başlamış olurlar.

 • Liseye Hazırlık Programında öğrenciler; sınav içeriği, test tekniği, sınav taktikleri, zaman yönetimi gibi konularda, rehberlik birimi ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar bir bütünlük içinde uygulanan programla yetiştirilir.
 • Öğrencilerimiz, Aydın Yayınları bünyesinde, okulumuzun profesyonel öğretmen kadrosu tarafından hazırlanan dokümanları takip etmektedirler. Bu dokümanlar: Soru Bankaları, Ders İşleyiş Modülleri, Akıllı Defterler, Aylık Ödev Fasikülleri, Yarıyıl ve Yaz Ödevleri, Deneme ve Tarama Sınavları vb.

Liselerimize Geçiş Sınavlarına Hazırlık için;

 • 7. sınıflarda, deneme ve yazılı sınav sonuçlarına göre, belirlenen puanın üzerindeki öğrencilerden, 7. SINIF DERECE GRUBU oluşturulur.
  • Derece grubundaki öğrencilere, 15 günde bir, Cumartesi günleri ek çalışmalar
   yapılır.
  • Derece grubuna giren öğrenciler, sınav sonuçlarına göre değişebilir.
 • 8. sınıflarda, sınav takviminde belirtilen LGS deneme sınav sonuçlarına göre,
  belirlenen puanın üzerindeki öğrencilerden, Mart ayının son haftasından itibaren,
  8. SINIF SÜPER GRUP oluşturulur.
  • Süper gruba girecek öğrenciler, her 15 günde bir yeniden belirlenir.
 • 8. sınıflar için MEB’in yapacağı LGS’den 1 ay önce VIP KAMP PROGRAMI uygulanmaya başlar.
  • Vip Kamp Programında, konu tekrarları yapılarak, yoğun VIP LGS Denemeleri
   uygulanır.

Okulumuzda, MEB tarafından belirlenen haftalık ders saatlerine ek olarak;

7 ve 8. sınıflarımızda;

 • Öğrencilerimizin her dersten yapamadığı soruları sorabilecekleri GRUP PROBLEM ÇÖZME SAATLERİ ve ETÜTLERprofesyonel öğretmen kadromuz tarafından yapılmaktadır.
 • Grup P.Ç ( Problem Çözme ) saatlerinde öğrenciler, yapamadıkları soruları öğretmenlerine bire bir sorabilirler.
 • Bire bir ya da Grup ETÜT saatlerinde, öğrencilerin anlamadığı veya eksik olduğu konular, özel ders kalitesindeprofesyonel öğretmen kadromuz tarafından anlatılmaktadır. 
 • Etüt alacak öğrencileri sınav sonuçlarına göre rehberlik birimi belirleyeceği gibi öğrenciler kendileri de etüt talebinde bulunabilirler.
 • Yazılı sınavlarının dışında yapılan çoktan seçmeli Deneme Sınavlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sınav sonunda öğrencilere verilir. Sınavın yapıldığı akşam da soruların çözümleri portalda yayımlanır.

5 ve 6. sınıflarımızda;

 • Hafta içi her gün son ders saatine gelecek şekilde, o şubeye derse giren Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce öğretmenleri ile SORUMLULUK SAATLERİ yapılmaktadır.
 • Sorumluluk saatlerinde; öğrencilere, öncelikle o günkü derste işlenen konuların tekrarı yaptırılmakta, o dersten verilen ödevlerin yerine getirilmesi sağlanmakta, süre kalması durumunda da diğer derslerdeki ödevlerin yapılması sağlanmaktadır.
 • Yazılı sınavlarının dışında, her dönem 3 kez, her ders için 40’ar dakika süre verilerek
  TARAMA SINAVLARI
  yapılmaktadır
 • Yazılı ve Tarama Sınavlarının dışında da tüm dersler bir arada olmak üzere yılda 5 kez çoktan seçmeli DENEME SINAVLARI yapılmaktadır.