Ödev ve Disiplin

Ödev

 • Ders öğretmenleri tarafından öğrencilerimize;
  • Derste işlenen konunun kavratılmasına yönelik Günlük Ödevler,
  • Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması amacıyla Ünite Sonu Ödevleri,
  • Her sınıf ve her ders için, baştan itibaren en son işlenen konuları içeren Aylık Ödev Fasikülleri verilir.
 • Günlük ödevler ile ünite sonu ödevler, ders öğretmenleri tarafından kontrol edilerek, takip edilir. Aylık ödevler ise, belirlenen tarihlerde okul idaresi ve öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından kontrol edilir ve ödevi eksik olan öğrencilerin takipleri yapılır. 
 • Ara tatiller ve yarıyıl tatilinde, her sınıf ve her branş için ayrı hazırlanan Tatil Ödevleri  verilir.
 • Yaz tatili için öğrencilerimize çeşitli etkinlik programları, okuma listeleri ve ödev kitapçıklarından oluşan Yaz Ödevleri ve Rehberlik biriminin hazırladığı Yaz Tatili Çalışma Programı verilir.

Disiplin

 • Okulumuzdaki her uygulama, öğrencilerimizin başarısı için düşünülmüştür. Öğrenciler;

  • Birinci dersten önce, cep telefonlarını, ilgili Müdür Yardımcısına teslim eder, son ders çıkışında da teslim alırlar.
  • Dersin düzenini bozacak davranışlarda bulunamazlar.
  • Okul eşyalarına zarar veremezler.
  • Okul içinde ve dışında sigara içemezler.
  • Derslere geç gelme, isteğe bağlı dersten çıkma veya derse girmeme gibi keyfi hareketlerde bulunamazlar.
  • Uyarılara rağmen, yoğun programlar dahil, mazeretsiz olarak toplam 10 günden fazla devamsızlık yapan veya yukarıdaki kurallara uymayan öğrencinin kaydı silinir. (Devamsızlık mazereti, ancak çok ciddi bir rahatsızlık veya aileyi ilgilendiren olağanüstü koşullarda kabul edilir .).
  • Tüm öğrencilerimiz, okul forması giymek ve öğrenciye yakışır görüntüde olmak zorundadır. Sadece, Cumartesi günleri serbest kıyafet uygulaması vardır.