Eğitim Programımız

Eğitim Programımız

  • Öğrenciler, okulumuza ön görüşme yöntemiyle alınır. Ön görüşmelerde okulumuz eğitim uzmanları, sınıf öğretmenleri ve alanında uzmanlaşmış olan öğretim üyeleri de yer alır.
  • Sınıflarımız; 4 yaş grubunda 16 kişilik, 5 yaş grubunda ise 18 kişiliktir.
  • Sınıflarımız, çağın gereklerine uygun, son teknolojik imkânlarla donatılmıştır.
  • Eğitim programımız, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının (bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve dil) desteklenmesini sağlar.
  • Anaokulu ve İlkokul eğitim programımızda, ailenin ve toplumun eğitim üzerindeki önemli etkisi göz önünde bulundurulmakta ve ebeveynlerin eğitime etkin katılımı sağlanmaktadır.
  • 4 – 12 yaş grubunun eğitimine yönelik, tüm dünyada kabul gören eğitim modelimiz ile saygın ve uluslararası bilince sahip, araştıran, sorgulayan, meraklı, bilgili
   ve duyarlı çocuklar yetiştirme amaçlanır.
  • Ana sınıfı haftalık program süremizin %85’i İngilizce olarak yürütülmekte olan
   “çift dilli” eğitim sistemimizde, öğrencilerimizin ilkokula, temel İngilizce becerilerini edinmiş bir şekilde başlamaları sağlanmaktadır
  • Okulumuzda, öğrencilerimizin öz yönetim becerilerini geliştirmeye dayalı önleyici disiplin anlayışı hâkimdir.
  • Ana sınıfı öğrencilerimize, MEB’in okul açılış tarihinden 1 hafta önce uyum programı uygulanır.
  • Her sınıfımızda 2 öğretmen görev yapmaktadır. Öğretmenlerimizden biri uzman okul öncesi öğretmeni, diğeri okul öncesi öğretmenliğinde deneyimli olan İngilizce 
   öğretmenidir
  • Branş dersleri (görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, drama, dans, satranç vb.) alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Okul öncesi veya İngilizce öğretmenlerinden biri, branş derslerinde, branş öğretmenine eşlik etmektedir.
  • Eğitim programımız sarmal bir yapıdadır. Her ders ve konu birbiri ile ilişkilendirilir. Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar ile öğrenme kalıcı hâle getirilir. Küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, eğitim programımızın temelinde yer alır.
  • Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak, onları spor yapmaya özendirecek, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal içerikli branş etkinliklerine yer verilir.
  • Eğitim programımız içerisinde; sanata, spora ve bilime eşit oranlarda yer verilir.
  • Sorgulama felsefesine dayalı olan derslerimiz, yaparak ve yaşayarak öğrenme anlayışıyla sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda ( laboratuvarlar, atölyeler, etkinlik mutfağı, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, hayvan çiftliği, tarım alanları, parklar, bahçeler, kapalı ve açık oyun ve spor alanları ) yapılır.
  • 4 yaş programımızda öğrencilerimiz; sayılar, renkler, şekiller gibi pek çok kavramların hem Türkçesi hem de İngilizcesi ile tanışmakta ve bunları günlük yaşamda kullanmayı öğrenmektedir. Akranlarıyla birlikte oynarken sırasını beklemeyi, paylaşmayı, oyunu kurallarına uygun şekilde sürdürmeyi öğrenirler ve tüm bunların yanı sıra, temel öz bakım ihtiyaçlarını karşılama yönünde çaba gösterirler. Hepsinden daha da önemlisi, öz güven sahibi olmayı, öz yönetim sağlamayı, kendisine ve çevresine olan saygısını geliştirmeyi öğrenirler.
  • 5 yaş programımız, öğrencilerin dikkat, bellek, mantık yürütme ve muhakeme etme becerilerini desteklerken, el-göz koordinasyonunu ve ince motor becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yılın sonunda öğrencilerimiz; kendine güvenen, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen, bağımsız, sorumluluklarını yerine getiren, farklılıklara uyum sağlayabilen, ilkokula hazır öğrenciler olarak mezun olurlar.
  • Ana sınıflarımızdaki ETKİNLİK ALANLARIMIZ ile ilgili ayrıntılı bilgiler, İlkokul broşürümüzde ve web sitemizde yer almaktadır.