İlkokul

İlkokul Eğitiminde Bütünsel Yaklaşım

Yıldızlar İlkokulumuzda, öğrenci merkezli okul modelimizle temel bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirmenin yanı sıra, öğrencilerimizin bütüncül olarak geliştirilmesi esas alınır.  Öğrencilerimize kendilerini tanımaları ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlayacak ortamlar sunulur. Bireysel farklılıklar gözetilerek uygulanan başarı odaklı öğretim programımızda, öğrencilerimizin her zaman aktif olmaları amaçlanır. 

Öğrencilerimizin bir yandan sorgulamaya dayalı eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanarak öz güveni yüksek bir birey olarak iletişim kurması, diğer yandan da ortaokula hazırlanmaları sağlanır.