Öğrenci Takibi

Öğrenci Takibi

  • Öğrencilerimizin takibi, sınıf öğretmenleri, psikolog ve / veya rehber öğretmenler, eğitim uzmanları ve yönetim tarafından yapılır.
  • Öğrencilerimizin gelişimi; problem çözme, işlem becerisi, okuma – anlama, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme ve tahmin etme gibi becerileri ölçmeye yönelik yapılan uygulamalarla takip edilir.
  • 4. sınıflara, yazılı sınavlarının dışında uygulanan çoktan seçmeli Değerlendirme Etkinlikleri, tüm okullarımızda aynı gün ve saatte uygulanır. Etkinlik sonuçlarına göre, takviyeye ihtiyacı olan veya bulundukları grubun ilerisinde olan öğrencilerimize ek çalışmalar ve bire bir etütler yapılır.
  • Öğrencilerimiz, tüm alanlardaki gelişimleriyle ilgili bireysel olarak takip edilirler. Öğrencilerimizin gelişimleriyle ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda, özel çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar, bire bir etütler veya özel çalışma gruplarıyla gerçekleştirilir.
  • Okulumuz için özel hazırlanan eğitim portalı aracılığıyla; öğrencilerimizin gelişimleri, davranışları, başarıları, eksikleri, ek dersleri, etütleri, ödevleri, devamsızlıkları ve değerlendirme sonuçlarının takibi, velilerimiz tarafından hızlı ve kolay yapılmaktadır.
  • Velilerimizin cep telefonlarına, düzenli olarak bilgilendirme MESAJLARI gönderilir.
  • Okullarımızda amaçlanan hedefe ulaşabilmek için hiçbir özveriden kaçınılmaz. Öğrencilerimizin sorumluluk duygusunu geliştirmek amacıyla, SORUMLULUK ÇALIŞMALARI ve OKULA DÜZENLİ GELME konuları titizlikle takip edilir ve velilerimizle iş birliği içerisinde olunur.